AVG - Privacywet

Beste bezoekers,

Ik, Martin Schenderling, heb u in de loop der jaren regelmatig van mijn activiteiten en ontwikkelingen op de hoogte gehouden via o.a. mijn website en Facebookpagina. Ook heb ik u af en toe per mail en via e-mailings berichten ter informatie gestuurd. Ik heb hiervoor, van u als geïnteresseerde, uw e-mailadres gebruikt.
Zoals u misschien al weet is op 25 mei 2018 de nieuwe, strengere Privacywet in werking getreden. Ik leef die wet na en herinneren u er aan dat ik uw e-mailadres uitdrukkelijk alléén gebruik om u over mijn activiteiten en kunstprojecten (en voor informatieve of hoognodige mailings) te informeren. Dit betekent dat ik uw gegevens alleen hiervoor gebruik en niet deel met enige andere derden.
Via deze website en mijn Facebookpagina verzamel ik uitdrukkelijk geen gegevens door middel van cookies of iets dergelijks.
Ik wijs u hierbij op uw recht om de toestemming om uw gegevens, in dit geval uw e-mailadres, te bewaren en te verwerken in te trekken.

Martin Schenderling

Amsterdam, mei 2018